Samarbeidspartnere

Kulturdepartementet

regjeringen.no

Kulturdepartementet (KUD) har ansvar for den statlige politikken og forvaltningen på områdene kultur, opphavsrett, kirke, medier, idrett, frivillig virksomhet, tros- og livssynssamfunn og pengespill og lotteri.

Les mer på www.regjeringen.no

Utviklet av Frontal Media