Samarbeidspartnere

Trøndelag fylkeskommune

Stolt bidragsyter til Elden på Røros

Trøndelag fylkeskommune –  er en viktig bidragsyter til trøndersk kulturliv.

Hvert år mottar en rekke kulturinstitusjoner pengestøtte fra fylkeskommunen.
Flere av de større aktørene, som festivaler og store årlige arrangement, mottar også støtte over flere år. Ordningen er ny, og gir fylkets kulturliv større forutsigbarhet.

Musikkteateret Elden får 150 000,- i året til og med 2019. Når festivaler og andre aktører er sikret god offentlig finansiering i bunn, blir det enklere å planlegge for årene som kommer.

Trøndelag fylkeskommune er stolt bidragsyter til Elden på Røros.

Les mer om fylkeskommunen her.

Utviklet av Frontal Media