Elden søker
produksjonsleder (100%)

Stiftelsen Elden søker produksjonsleder i 1- års engasjement fra 1.mars 2020 med mulighet for forlengelse.

Stillingen inngår i administrasjonen, og vil sammen med daglig leder ha ansvaret for å sette opp musikkteateret Elden på Røros i tidsrommet juli/august 2020.

12 000 publikummere ser Elden hvert år og var i 2018 og 2019 Norges nest største utendørsteater.

I avvikling består organisasjonen av en utvidet fagstab og et kunstnerisk team. Rundt 300 frivillige bistår i arbeidet med oppsetningene og disse ledes av produksjonsleder. I tillegg til musikkteatret har Elden et tett samarbeid med relevante aktører i hele regionen om kurs, events, utstillinger og konserter.

Hele stillingsannonsen kan du lese her.

Ta gjerne kontakt med daglig leder Siri Gellein (post@elden-roros.no) eller mobil 976 544 76.

Utviklet i samarbeid med Form til Fjells og Creatur