Det brinner en eld

För vem ger de sina liv?

För vem ger de sina liv?

För vem ger de sina liv?

Vi kvinnfolka e da folk vi og!

Vi kvinnfolka e da folk vi og!

I detta krig!

Vi kvinnfolka e da folk vi og!

Vill du älska det som jag älskar?

Vi kvinnfolka e da folk vi og!