Elden Røros 2019

Døpt i samme vann
Det er med dyp sorg vi mottok budskapet om Ragnvald Bertil Reithaugs bortgang 15.august

Han døde på Hamar med de nærmeste rundt seg. Bertil som han bare ble kalt på Røros ble døpt i samme vannet som sin musikerkollega Arnfinn Strømmevold.

Arnfinn og Bertil kom til å skrive det som etterhvert ble Trøndelag største friluftsteater Det brinner en eld i 1979 med bandet Sjakt. 24 år gamle skrev de stykket sammen, sterkt inspirert av Jesus Christ Superstar.

Bertil ble ofte kalt bryllupkomponisten og Arnfinn ble kalt begravelseskomponisten. Kjente durlinjer i Elden springer nettopp ut fra Bertils varme akkorderrekker og karakteristiske melodilinjer. Bertil og Arnfinn ble hverandres mentorer og nærmeste musikerkollegaer i flere ti år. De samarbeidet nært fram til årets forestilling som slo alle publikumsrekorder.

Det kunne være at Bertil skrev et vers, og Arnfinn skrev et refreng i samme sang. Den ene kunne ha ei tekststrofe, den andre en melodi. Selv om komponistene bodde på hver sin plass, holdt de stadig kontakt gjennom telefonen og besøk til hverandre. Han deltok selv som musikalsk leder og som gitarist i Eldenbandet. De siste årene kom Bertil alltid som publikummer og stadig med i arbeidet knytta til endringer i manus og musikken.

Han kom også til Røros i sommer med sine nærmeste for å oppleve suksessen, men ble forhindret til å komme på selve forestillingen grunnet sykdommen.

Han snakket mye om neste års jubileumsforestilling og hadde allerede ideer og tanker om dette. Det glimtet i øynene da han snakket om dette.

Vi vet at Elden betydde mye for Bertil selv om han hadde en rikholdig musikerkarriere også på Hamar. Det er med stor ydmykhet vi vet at uten Bertil hadde heller ikke Elden vært skapt. Det er gjennom disse to musikerne historien om krigen, kjærligheten og håpet blir en virkelighet- hver eneste sommer på Slegghaugen. Savnet vil bli stort i årene som kommer.

Våre tanker går til Bertils nærmeste.

Arnfinn Strømmevold og Stiftelsen Elden

Utviklet i samarbeid med Form til Fjells og Creatur