Kjære publikum, aktør og frivillig, samarbeidspartnere og gode Elden-venner. Norske myndigheter har forlenga forbudet mot store arrangement fram til 1.september 2020 grunnet korona-pandemien. Det betyr at Elden 2020 ikke kan settes opp midt i verdensarven Røros i år. Det vedtok styret i stiftelsen mandag 27.april 2020.

Over 12 000 publikummere ser Elden hver sommer i månedsskiftet og vi er Norges nest største utendørsteater.

En god nyhet er at du likevel kan få se «kronen på verket» til Catrine Telle og hele hennes kunstneriske team. 2020 skulle egentlig vært tredje og siste året til Telles team , men nå forskyves årets produksjon til neste år. Gled deg!

Billettkjøpere vil bli kontaktet i løpet av de neste ukene. Mange har allerede henvendt seg med ønske om å bytte årets billett mot neste års forestilling eller noen vil donere den til Elden. Begge deler er fullt mulig og tusen takk for det!  Du kan også få refundert billetten dersom du ønsker det.

Elden er i aller høyeste grad folkefinansiert gjennom billettinntekter og gode samarbeidspartnere. Fylkeskommunen, Røros kommune, Rørosbanken og SMN avdeling Røros har varsla at de vil støtte Elden i 2020 på tross av en avlysing. Vi svært takknemlige for at de tar et så stort samfunnsansvar. Elden er viktig for hele regionen.

Vi kommer tilbake! Ta vare på hverandre – og minn hverandre på at det vil komme en dag med kultur og opplevelser igjen.

Utviklet i samarbeid med Form til Fjells og Creatur