Elden i koronoaens tid

Koronaviruset har snudd opp ned på tilværelsen for oss alle. Vi kjenner alle savn og uro i disse dager. Savn etter den hverdagen vi kjenner. Uro over hva framtiden vil bringe på kort og på lang sikt.

Vi får flere henvendelser om hva skjer med Elden 2020. Elden 2020 ligger noen måneder fram i tid, og vi gjør de nødvendige forberedelser for at utendørsteatret skal finne sted i perioden 29. juli til 8. august.

Dersom status for Elden 2020 skulle forandres, vil vi informere vårt publikum, leverandører, aktører, frivillige og samarbeidspartnere så raskt som mulig.

Foreløpig må vi alle følge myndighetenes pålegg og anbefalinger, vaske hendene, møte så få som mulig, støtte dem som trenger det og holde god kontakt med hverandre på digitalt vis.

Utviklet i samarbeid med Form til Fjells og Creatur