Elden- også for hørselshemmede
Ny teleslynge på plass i 2018

Elden har inngått en avtale med RørosTeknikk om leveranse av teknisk lyd- og lysutstyr fram til 2020.

Det har vært utfordrende å få på plass løsninger som gjør at hørselshemmede kan ha et godt utbytte av Elden. Dette skyldes store magnetiske felt på Slegghaugen i tillegg til et tribuneamfi i stål som forstyrrer lydsignalene.

Det har likevel vært et sterkt ønske fra Elden at også hørselshemmede skal ha gode lydopplevelser.  RørosTeknikk leverer derfor i sommer en trådløs teleslynge som plasseres rundt nakken, og slyngen kan benyttes uavhengig plassering i amfiet.

Personer som ønsker teleslynge bes ta kontakt på forhånd slik at de får utlevert en mottaker og en teleslynge.

Hver femte person bosatt i Norge har hørselstap i ulik grad.  Elden håper denne løsningen kan bidra til at også hørselshemmede kan få en fin teater – og lydopplevelse i 2018.

Utviklet i samarbeid med Form til Fjells og Creatur