Elden Røros 2019

Fire ganger hurra!
Et stort jubileumsår på Røros

I år kan kulturkommunen Røros smykke seg med mange jubileer og rope høyt hurra fire ganger. Opplevelser i fjellregionen gjennom flere tiår skal markeres.

Femundløpet er 30 år, Elden er 25 år, Vinterfestspill og Rørosmat feirer 20 års jubileum.

Mange ildsjeler står bak disse arrangementene og næringsvirksomhetene.  Nå vil jubilantene gi noe tilbake til disse bankende hjertene. I året som kommer vil Femundløpet, Elden, Vinterfestpill og Rørosmat samarbeide tettere og arrangere felles arrangement. Det vil dekkes opp til langbord på staa, frivillige vil få gratis konserter og teateropplevelser, og det vil være mulig å komme nært innpå hundesporten. Det er vår måte å takke fjellregionens støttespillere og gründere på. I tillegg til mange felles markeringer vil også hver av aktørene ha egne arrangement for samarbeidspartnere og frivillige i dette jubileumsåret.

Nå vil vi takke dere- og vi roper høyt hurra for alle som har vært med å bygge opp under jubilantene.

Fakta om jubilantene:

FEMUNDLØPET 30 ÅR:

Femundløpet er et internasjonalt langdistanse hundeløp med start og målgang i Røros.Femundløpet har utviklet seg til å bli èn av de fire store internasjonaIe langdistanse sledehundeløp.

I år feirer Femundløpet 30 år med 130 deltakere på startstreken, 1600 hunder, nærmere 700 frivillige og over 10 000 merkestikker langs trasèn – det kan ikke annet enn bli folkefest langs løypa.

I 1989 – ved et digert bål i en stjerneklar natt under en treningstur langs Femunden kom idéen om et lengre hundeløp i disse traktene. Med på treningsturen var Torgeir Øren, Stein Håvard Fjestad og Odd Kjøsnes. Alle tente umiddelbart på ideen og planleggingen var i gang. Det var ingen tvil, løpet skulle starte allerede påfølgende vinter. Mye av Femundløpets administrasjon og hele frivilligapparat driftes i all hovedsak på dugnad.

I tillegg er løpet avhengig av 700 frivillige som jobber døgnet rundt både før og under løpet. Jobbene er mange; organisering av sjekkpunkter, hjelpe kjører og hunder frem til startstreken, sikre trygge veioverganger, matlaging for sultne kjørere, handlere og frivillige, samt programmering, tidtakning og mediateam.

Alle lokalsamfunnene i regionen er involvert i Femundløpet og det er takket være den enorme innsatsen fra frivillige at arrangementet er mulig.

ELDEN 25 ÅR:

Elden er et norsk, historisk musikkspill skrevet av Arnfinn Strømmevold og Bertil Reithaug som settes opp i spektakulære omgivelser midt i verdensarven Røros.

Slegghaugene danner en majestetisk scene for dramatikken som utspiller seg i kveldstimene i månedsskiftet juli/august. Elden tar oss med tilbake til 1718–1719 da 10 000 svenske soldater med general Carl Gustaf Armfeldt gikk mot Trondheim for å ta over Norge, etter ordre fra Karl XII. Under ledelse av general De la Barre ble hundretalls av soldatene sendt til Røros – hvor store deler av handlingen utspiller seg. Da Karl XII ble skutt, startet de svenske soldatenes tilbaketog til Sverige. Dødsmarsjen – hvor 3 000 soldater frøs i hjel på vei over grensefjella mot Sverige – er en sentral del av musikkspillet Elden.

Stiftelsen Elden er Norges nest største og Trøndelags største utendørsteater med over 12 000 publikummere i 2018. 330 frivillige deltar sammen et stort profesjonelt kunstnerisk team.

RØROSMAT 20 ÅR:

Rørosmat SA er et andelslag bestående av nærmere 30 lokale mat- og drikkeprodusenter. 

Selskapet Rørosmat SA og merket «Røros – mat fra Røros-traktene» skal være Norges tydeligste merkevare innen lokalmat, og bidra til verdiskaping for sine matprodusenter. Med et kontaktpunkt, en ordre og en levering betjener de det norske dagligvare- og storhusholdningsmarkedet og formidler det mangfoldet av varer som lokale mat- og drikkeprodusenter produserer. Sammen utvikler de matregionen Røros-traktene.

STIFTELSEN VINTERFESTSPILL I BERGSTADEN 20 ÅR:

Den ideelle stiftelsen Vinterfestspill i Bergstaden har som formål å spre musikkglede og musikkinteresse blant så vel utøvere som tilhører

Kammermusikk-festivalen med samme navn er godt etablert på den nasjonale kulturkalenderen som resultat av stort engasjement fra en dyktig stab (ansatte og frivillige) med støtte fra lokale, regionale og nasjonale myndigheter.

Vinterfestspill foregår hvert år i uke 11 og i løpet av 4 dager inviterer vi til ca. 20 konserter med nasjonale og internasjonale musikere.

Utviklet i samarbeid med Form til Fjells og Creatur