Elden mottar 2,3 millioner i omstillingsmidler fra Innovasjon Norge.

Midlene skal brukes til et prosjekt som tar sikte på å omstille produksjonen av friluftsteateret Elden for å oppnå samsvar med sannsynlige scenarier for smittevern.  Målet er å gjennomføre arrangement for publikum sommeren 2021. 

-I dag vet vi lite om smittesituasjonen i Norge sommeren 2021, men vi må utrede  ulike scenarier med tanke på antall publikummere. Denne støtten er helt uvurderlig for oss og muliggjør arbeidet med å jobbe med ulike scenarier framover, sier daglig leder Siri Gellein.

Prosjektaktivitetene dekker planlegging av omstilling for kunstnerisk produksjon og publikumsrettede salgs- og serveringsaktiviteter, og iverksetting av tiltak i henhold til plan. 

Det overordnede målet er å muliggjøre et Elden-arrangement i 2021 under trygge rammer uavhengig av pandemisituasjonen, på en måte som sikrer Eldens videre drift og positive ringvirkninger for reiselivs- og opplevelsesnæring på Røros.

Musikkteatret betyr mye for lokalsamfunnet og regionen. 1 2000 publikummere legger igjen mer enn 30 millioner kroner i løpet av spill-perioden. Tilskuddet fra Innovasjon Norge er et stort skritt nærmere et teaterfylt Røros neste sommer.

Omstillingsmidlene kan ikke benyttes til inndekning av tapte inntekter for 2020 eller ordinære driftsinntekter for 2021. Elden får likevel beholde støtten fra offentlige samarbeidspartnerne som Fylkeskommunen, Røros kommune og Spelfondet i år. Eldens private samarbeidspartnere, Rørosbanken og SMN, har også opprettholdt støtten på tross av avlysningen. 

– Vi er svært takknemlige for at både offentlige og private samarbeidspartnere har forståelse for vår sårbare økonomiske situasjon når billett- og salgsinntekter faller bort, sier Gellein.

Stiftelsen fikk dekket 70% av omsetningstapet i forbindelse med kompensasjonsordningen som ble lansert i sommer.

Rådgiverne Olin Steinsvik og Tone Melvær Ruud fra Rørosregionen næringshage har vært viktige støttespillere i søknaden til Innovasjon Norge..

Midlene er tilleggsmidler i forbindelse med Covid 19. Mer om ordningen finner du her:

https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2020/ny-tilskuddsordning-for-reiselivsnaringen/

Utviklet i samarbeid med Form til Fjells og Creatur