Nytt styre i Elden

Fra v. Christian Bakken, Runa Finborud, Linda Ramberg og Roar Raaen Aksnes. Morten Tøndelg og Kristin O Schea var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Fra v. Christian Bakken, Runa Finborud, Linda Ramberg og Roar Raaen Aksnes. Morten Tøndelg og Kristin O Schea var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Stiftelsen Elden konstituerte nytt styre for neste to-årsperiode på styremøtet 12. juni 2023.

Ny styreleder er Linda Ramberg. Hun er tidligere reiselivssjef i Destinasjon Røros og har mange år som rådgiver og prosjektleder fra Rådhuset Vingelen og Fossekall AS. Hun erstatter Terje Svendsen som har vært styreleder i spelet 11 år.

Kristin O. Schea er nytt styremedlem og jobber i dag som investeringsdirektør for Salvesen & Thams. Hun er tidligere konserndirektør i Nortura og Pierre Robert.

Roar Raaen Aksnes er tidligere marked- og sponsorsjef i Olavsfestdagene Han jobber i dag som salgssjef i kreditorforeningen.

Runa Finborud er avtroppende ordfører i Os kommune. Hun skal tilbake til Innlandet Fylkeskommune og skal jobbe samfunnsutvikling.

Christian Bakken fortsetter som styremedlem i to år sammen Morten Tøndel som fortsetter i sitt verv som nestleder. Ellen Kristine Klemmetvold og Jon Lockert Rohde går ut av styret etter tre år.

Utviklet i samarbeid med Form til Fjells og Creatur