Foto: Svend A Strømmevold
Foto: Svend A Strømmevold

Pengedryss

Eldens hovedsamarbeidspartner Sparebank 1 SMN gir 250 000 kroner i støtte til stiftelsen i 2023. Støtten er helt avgjørende for at musikkteatret kan settes opp denne sommeren.

Spelet har i år et meget stramt budsjett, det skyldes høyere kostnader enn forventet på alle varer og tjenester.

Banken støtta Elden ekstra også i fjor med midler der spelet gjennomførte en rekke tiltak innen bærekraft. Det førte til at teatret ble det første arrangementet på Røros som ble Miljøfyrtårn.

– Vi ser at Sparebank 1 SMN anerkjenner den frivillige innsatsen til over 300 frivillige her på Røros. De verdsetter vårt bidrag for å fremme god folkehelse og motvirke utenforskap samtidig som vi produserer utendørsteater av høy kvalitet, sier daglig leder i Elden, Siri Gellein.

Universitetet Nord gjennomførte en ringvirkningsanalyse i 2022. Funn viser at Elden fører til 40 millioner kroner i økonomiske ringvirkninger i Røros kommune.

Utviklet i samarbeid med Form til Fjells og Creatur