Tor Bukkvoll (Foto: FFI)
Tor Bukkvoll (Foto: FFI)

Tor Bukkvoll skal åpne Elden

Tor Bukkvoll er sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og kjent for sine gode ekspertkommentarer i TV og radio. Han jobber hovedsakelig med forskning knytta til sikkerhetspolitiske forhold i Russland.

Han har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og en doktorgrad i samme fag fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Før han kom til FFI jobbet han som forsker ved Forskningsstiftelsen FAFO og Institutt for fredsforskning (PRIO) og som foreleser i internasjonal politikk ved Krigsskolen. Forskeren har vært ansatt som forsker ved FFI siden 1996.

Bukkvoll snakker russisk og ukrainsk og har publisert en rekke studier av russisk og ukrainsk forsvars- og sikkerhetspolitikk i både bok, rapport og artikkelform. 

Rørosingen så spelet Elden første gangen det ble satt opp innendørs i gymbygget i 1980, og har siden sett det flere ganger.

Bukkvoll sier det er en stor ære å få oppdraget med å åpne Elden 2023. Stiftelsen setter meget stor pris at den anerkjente forskeren kommer til Røros på premieren 26. juli 2023.

Utviklet i samarbeid med Form til Fjells og Creatur