Personvernerklæring – registrering

Denne personvernerklæringen gjør rede for Eldens håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve tjenester overfor våre frivillige og andre vi jobber med. Elden bruker informasjonen kun til intern bruk og deler ikke denne informasjonen med en tredjepart. 

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er daglig leder om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres til post@elden-roros.no.  

Via nettstedet vårt er det mulig å registrere seg som frivillig aktør. Fra deltakere i vår produksjon innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-post adresse gjennom systemet Arkon.  Kontaktinfo må vi ha for å kunne gi informasjon knyttet til arrangementet.  Disse opplysningene er også grunnlag for å rapportere tall på frivilliginnsats i løpet av arrangementet for å motta tilskudd til drift av organisasjonen.

Elden innhenter i tillegg informasjon om allergier og andre eventuelle behov for tilretteleggelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. 

Ved å samtykke gis Elden lov til å bruke bilder og annet materiell av den registrerte til bruk i markedsføring på trykk og på nett.  

Vi innhenter egne samtykker for å kartlegge interesse og ønske om å motta invitasjon til deltagelse på neste års produksjon. Dette gjøres ved at deltakere trykker på en knapp når de melder seg på via Arkon. 

Personopplysninger vil slettes i løpet av januar 2025 for deltagelse på Elden i 2023. 

E-post

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du skal derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.  

Kontaktinformasjon

Telefon: +47 976 54 476
E-post: post@elden-roros.no

Utviklet i samarbeid med Form til Fjells og Creatur