Den norske offiseren har tidligere vært generalinspektør for Hæren, sjef for FNs observatørstyrke i Syria, sjef for FNs observatørstyrke i Midtøsten, president i Røde Kors fra 2017 til 2020 I 2016 ble han tildelt Fritt ords pris.

-Gruvedriften på Røros bandt sammen familiene og storsamfunnet, mens musikkteatret Elden binder historien til det dagsaktuelle. Virksomheten knyttet til gruvedriften langt nedover i Femundsmarka, i traktene der min far Gunnar hadde sin favoritt ørret-elv, Røa – handler om familier og nøysomhet, men også gruvedriften med store inntekter til Røros. Musikkteatret Elden binder knytter historien om Karl XIIs ambisjoner og tragedier til menneske og steder, men også til det dagsaktuelle når Putin i dag viser til at Peter den store i sin tid bare tok territorium tilbake fra Svenskekongen. Mange dimensjoner – men alle handler om mennesker og skjebner. Det er med glede og ydmykhet jeg åpner Elden, sier Robert Mood.

Utviklet i samarbeid med Form til Fjells og Creatur