Tilgjengelighet

Vi vil til enhver tid følge myndighetenes anbefalinger og følger smittesituasjonen. Det vil være 1 200 plasser hver kveld og antibac-dispensere på hele området. Det er god plass både på tribunen og på selve spillområdet .

Vi oppfordrer publikum til å betale med kort.

Innganger og utganger

Vi har to innganger for alle feltene (A,B og C). HC har inngang fra Falunveien (se kart under).

Vi har to utganger fra spillområdet. HC har utgang fra felt C og mot Falunveien.

Hørselshemmede og synshemmede

Hørselshemmede kontakter billettbod ved inngang for lån av teleslynge.

Vertskap

Vi har godt synlig vertskap ved alle innganger og rundt på spillplassen som viser deg til din plass og bistår med hjelp om det trengs.

HC-parkering, HC-toalett, rullestolramper og ledsager,

HC har mulighet å kjøre tett inn til felt C og slippe av passasjerer. Det er ikke mulig å parkere på spillplass. HC har eget toalett ved felt C.

Spillplasskart

Utviklet i samarbeid med Form til Fjells og Creatur