Stiftelsen Peder Angels minnefond er opprettet for å dele ut støtte til unge kunstnere i Trøndelag og Os kommune (Innlandet) mellom 13 og 25 år. Ungdommer med et ønske om å utvikle seg innen teater og musikk kan søke inntil 30 000 kroner i støtte i året. Det er også rom for ungdommene å søke om støtte til lavterskeltilbud, som f.eks. støtte til å delta på kulturskole, eller de som har behov for assistent for å delta i kultur. Stiftelsen setter ingen begrensninger på hva et slikt lavterskeltilbud der.

Utdelingen deles ut lørdag 3.august under Elden på Slagghaugen på Røros.

Søknaden sendes til post@pederangel.no

Søknadsfrist er 15.juni.

Fondet ble opprettet i forbindelse med Peder Angel Langen Lundquists bortgang. Han tok livet sitt i februar 2024 etter langvarig mobbing. 19-åringen hadde allerede en lang karriere bak seg som sanger og skuespiller, som iblant annet i Norske talenter og spelet Elden på Røros.

Familien ønsket ingen blomster i bisettelsen, men oppfordret heller til å gi penger til minnefondet.  Det resulterte i at nærmere 600 000 kroner kom inn på fondet i løpet av få uker.

-Vi vil oppfordre ungdommer med hjertet for teater og musikk om å søke støtte. Her kan du få støtte til sangtimer, støtte til folkehøgskole eller høyere utdanning. Dessuten er det også mulig å søke støtte til kurs eller innkjøp av instrument, sier Anna Lundquist Langen.

-For oss er det viktig at andre fullfører den drømmen han ikke fikk fullført selv, sier John Arne Langen.

I juryen sitter Edvard Leander Langen, Anna Lundquist Langen, John Arne Langen, Anne Lise Aspaas og Siri Gellein.

For ytterligere kontakt:

Utviklet i samarbeid med Form til Fjells og Creatur